ÚŘAD MĚSTYSE

ŠTĚPÁNOVinky

ŠTĚPÁNOVinky

Zápisy ze ZM

ZÁPISY ZM

Seznam starostů

SEZNAM STAROSTŮ

Městys Štěpánov nad Svratkou
592 63 Štěpánov nad Svratkou 23


Podatelna, poplatky – Jaroslava Jurková, tel.: 566 560 015
Matrika – Ing. Dufková Iveta, tel.: 566 560 016
Starostka - PaedDr. Šárka Kunčíková, tel.: 566 560 532
Fax - 566 560 532
E-mail: obec@stepanovnadsvratkou.cz

Úřední hodiny:
pondělí: 7.00 - 11.30, 12.00 - 16.30 hod.
středa: 7.00 - 11.30, 12.00 - 16.30 hod.

IČ: 00295558
DIČ: CZ00295558
Číslo účtu: 1622075319/0800
ID datové schránky: zi9bbaz

Transparentní rozpočet:
http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00295558

VEDENÍ MĚSTYSE

Úřad městyse
Starostka:
PaedDr. Šárka Kunčíková (ODS)

Místostarostka:
Mgr. Boháčová Alena (ČSSD)

Rada městyse:
PaedDr. Kunčíková Šárka (ODS)
Mgr. Boháčová Alena (ČSSD)
Horák Augustin (ODS)
Špaček Petr (KSČM)
Vícha Dušan (KDU-ČSL)

Zastupitelstvo městyse:
Mgr. Boháčová Alena, Štěpánov nad Svratkou 235 (ČSSD)
Čupr Zdeněk, Štěpánov nad Svratkou 197 (SNK ED)
Čuprová Saša, Štěpánov nad Svratkou 140 (KSČM)
Horák Augustin, Štěpánov nad Svratkou 191 (ODS)
Mgr. Chalupníková Miloslava, Štěpánov nad Svratkou 142 (ČSSD)
Bc. Juřík Ladislav, Štěpánov nad Svratkou 3 (KDU-ČSL)
Mgr. Kobzová Ladislava, Štěpánov nad Svratkou 25 (PRO Štěpánov)
Mgr. Kubík Vratislav, Štěpánov nad Svratkou 251 (PRO Štěpánov)
Mgr. Kubíková Stanislava, Štěpánov nad Svratkou 251 (PRO Štěpánov)
PaedDr. Kunčíková Šárka, Štěpánov nad Svratkou 224 (ODS)
Murčo Dušan, Štěpánov nad Svratkou 67 (ODS)
Opatřil Milan, Štěpánov nad Svratkou 242 (ODS)
Stárek Pavel, Štěpánov nad Svratkou 233 (ČSSD)
Špaček Petr, Vrtěžíř 31 (KSČM)
Vícha Dušan, Štěpánov nad Svratkou 179 (KDU-ČSL)

PŘÍSLUŠNOST K ÚŘADŮM

Stavební - Bystřice nad Pernštejnem
Matriční - Štěpánov nad Svratkou
Finanční - Bystřice nad Pernštejnem
Katastrální - Bystřice nad Pernštejnem
Pozemkový - Žďár nad Sázavou
Celní - Žďár nad Sázavou

Od 1. 1. 2005 pod Matriční úřad Štěpánov nad Svratkou náleží obce:
1) Koroužné - Kobylnice, Koroužné, Švařec
2) Prosetín - Brťoví, Čtyři Dvory, Prosetín
3) Skorotice - Chlébské, Skorotice
4) Štěpánov nad Svratkou - Štěpánov nad Svratkou, Vrtěžíř
5) Ujčov - Dolní Čepí, Horní Čepí, Kovářová, Lískovec, Ujčov

Občané těchto obcí si mohou ve Štěpánově nad Svratkou podávat:
A) Uzavírání sňatků.
B) Vystavování matričních dokladů.
C) Příjem žádostí o výpis z rejstříku trestů – formulář k vyzvednutí na OÚ, nutno doložit kolkem v hodnotě 50,- Kč, platným průkazem totožnosti.
D) Dále se v úřední dny provádí ověřování podpisů a listin.

CZECH POINT

Czech point
Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY:

Výpisy z veřejných evidencí:
- výpis z Katastru nemovitostí
- výpis z Obchodního rejstříku
- výpis z Živnostenského rejstříku

Výpisy z neveřejných evidencí:
- výpis z Rejstříku trestů

JAKÉ DOKLADY MAJÍ ŽADATELÉ O VÝPIS DOLOŽIT?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


VÝPISY SE VYDÁVAJÍ:

V úřední dny pondělí a středa 7.00 – 11.30 a 12.00 -16.30 hod. na ÚM Štěpánov nad Svratkou.

CENÍK:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč